Trà My Studio thông báo chuyển địa điểm tại Long Biên

Trà My Studio thông báo chuyển địa điểm Linh Đàm tới Số 6, Ngõ 105 Thanh Am, Long Biên, Hà Nội